Dokumentguide

Dokumenter

Få et overblik i Paulun Boligs dokumentguide

Når du sælger din bolig, vil du opleve, at der er en række dokumenter, som du skal have klar. Du kan få det fulde overblik i Paulun Boligs dokumentguide.

Fra den underskrevne købsaftale til selve nøgleoverdragelsen

Når du sælger din bolig, vil du opleve, at nu er du nået til det punkt, hvor glæden ved købers underskrift på købsaftalen kan blive afløst af mange spørgsmål og overvejelser omkring, ”hvordan gør vi lige her?”

Som sælger hos Paulun Bolig, er der ingen grund til bekymring. Vi fastholder den tætte dialog, som vi har haft indtil nu. Vi holder dig selvfølgelig informeret og opdateret under hele processen om, hvad du som sælger skal være særligt opmærksom på.

Vi er bevidste om, at man som sælger nogle gange gerne vil have kendskab til processen, før man står i situationen. Derfor giver dig på denne side dig et unikt indblik i de vigtigste nedslag i processen, der handler om selve overdragelsen af nøglerne samt modtagelse af købesummen.

Er købsaftalen bindende?

Første skridt mod en endegyldig handel er naturligvis købsaftalen.

En komplet købsaftale indeholder alle vigtige informationer om handlen, herunder pris og overtagelse. Købsaftalen har naturligvis også din og købers underskrift. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, så er der nogle frister, der er rare at kende til. Disse frister fremgår alle af købsaftalen, men de tre mest almindelige er fortrydelsesfristen samt frist for forbehold fra hhv. bank og advokat/rådgiver. Fortrydelsesfristen indebærer det faktum, at køber kan fortryde sit købstilbud inden for seks hverdage. Køber skal dog i så fald godtgøre dig som sælger for hvad, der svarer til én procent af købesummen. Det fremgår af købsaftalen, om handlen er omfattet af fortrydelsesret samt de gældende vilkår. Her vil Paulun Bolig hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Bankforbeholdet betyder, at køber kan trække sit købstilbud tilbage, hvis købers bank eller realkreditinstitut ikke vil bevillige det ønskede boliglån. Banken undersøger i den forbindelse købers økonomi og boligens stand. Bankforbeholdet har typisk en frist på fem til ti hverdage. Forbeholdet for advokat/rådgivers godkendelse af handlen har for det meste en frist på tre til fem dage. Det betyder, at advokaten eller eventuelle rådgiver skal have indsendt eventuelle indsigelser inden denne frist. Indsigelser kan være meget forskellige, men det kan være særlige betingelser til handlen som forlængelse af betalingsfristen eller yderligere undersøgelser af boligen af en byggesagkyndig. Køber har dermed mulighed for at få ændret i købsaftalens vilkår, hvis du som sælger kan godkende disse. Køber kan også vælge at trække sit købstilbud helt tilbage uden at skulle betale godtgørelsen på den ene procent af købesummen

Klargøring af boligen til overdragelse

Når der er fastlagt en konkret dato for overdragelsen af boligen, og denne dag kommer nærmere, så aftaler du og ejendomsmægleren et helt præcist tidspunkt.

I langt de fleste tilfælde vil dette tidspunkt være kl. 12:00. Vi er hos Paulun Bolig med jer hele vejen fra start til slut. Forud for overtagelsen er det naturligvis sælgers ansvar at vedligeholde boligen og sørge for at klargøre den til de nye ejere. Dette gør du ved at tømme og fjerne alle personlige ejendele, medmindre der forelægger en specifik aftale med køber. Du tømmer også rum på loftet, i kælderen og evt. skur. Det forventes dog ikke, at boligen er rengjort fra kælder til kvist, men du kan overveje at støvsuge og tørre store overflader af, så din bolig fremstår indbydende over for køber. For at give køber en god og personlig overdragelse, kan du eventuelt efterlade menukortet til din yndlings take-away-restaurant i området og købe en frisk blomst til den nye ejer af dit hjem. Sådanne små gestusser kan bevirke til en god og positiv afslutning på det, der har dannet rammen for dit liv i en periode. Hos Paulun Bolig tilbyder vi altid at deltage i overdragelsen på dagen sammen med dig og køber for at bidrage til, at handlen får en god ende, og eventuelle uklarheder håndteres med det samme på en professionel måde. Ved overdragelsen vil Paulun Boligs medarbejder på stedet også aflæse de forbrugsmålere, der ikke aflæses elektronisk af forsyningsselskabet, men derimod manuelt på ejendommen. Aflæsningerne indgår i den færdige refusionsopgørelse, hvis posterne hører hjemme i denne. Ejendomsmægleren har styr på, om dette er tilfældet, og hvad der gør sig gældende for den enkelte bolig.

Udbetaling af købesum

I de fleste tilfælde har købers bank stillet en bankgaranti, der betyder, at både du og køber kan føle jer helt sikre ved bolighandlen.

Som sælger sikrer bankgarantien, at købesummen – med fradrag af udbetalingen – bliver deponeret i dit eget pengeinstitut senest på dagen for overtagelse. Herefter kan din bank frigive købesummen til dig, når alle dokumenter er i orden, og skødet er blevet tinglyst uden anmærkninger. Anmærkninger på skødet er sædvanligvis dine panthæftelser, der endnu ikke er aflyst af tingbogen. Det er derfor din bank, der sørger for, at disse panthæftelser aflyses. Når skødet er anmærkningsfrit, skal frigivelse af købesummen ske straks. Dog kan det tidligst ske på overtagelsesdagen. I praksis foreligger refusionsopgørelsen sjældent på overtagelsesdagen, men når den er blevet udarbejdet – som regel inden for 30 dage efter overtagelsesdagen. Når refusionssaldo er blevet fordelt, så anses handlen for afsluttet.

Tilmeld dig Pauluns nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i konkurrencen om en Iphone 12.

Nyhedslister
Du kan altid framelde dig igen ved at bruge linket i bunden af de nyheder, du modtager på mail.