Pas på med grillen for tæt på dine ruder!

- Af Helge Nymand

Et termisk brud opstår, når der er for store temperaturforskelle i glasset
Oftest er det glassets midterfelt, der opvarmes i forhold til randfeltet. Midterfeltet vil udvide sig, men fastholdes af randfeltet. Derved opstår trækspændinger i randfeltet, og dette kan i visse tilfælde medføre brud. I almindeligt rudeglas - floatglas - er den kritiske temperaturforskel 40-50 grader. Hærdet glas, tåler en temperaturforskel på op til 80-100 grader.

Grill og brændeovne
Når man griller på terrassen tæt ved huset eller på altanen, skal man sørge for ikke at være for tæt på vinduerne. Brændeovne skal placeres minimum 30 cm fra termoruder og glasfacader. Når man griller skal havegrillen have samme afstand til glasoverflader, da strålevarmen fra grillen påvirker glasset. Hvis varmepåvirkningen bliver for høj, kan der opstå et termiskbrud i glasset.

Glas absorberer varme
Udsættes glas for uensartet varme, opstår der termiske spændinger, fordi de varme områder forsøger at udvide sig, mens de koldere områder forhindre udvidelse. Bliver spændingerne for store, sprænger glasset. Termisk brud indtræffer, hvis trækspændingerne overstiger glassets trækstyrke.

Hvordan ser bruddet ud
Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten. Bruddet er dobbelt vinkelret – ser man direkte ind på kanten skal bruddet være vinkelret på glasfladen. Samtidig skal bruddet være vinkelret på kanten, når man ser direkte ind på fladen.

NYHED
Se hvor mange, der er
interesseret i at købe din bolig!